Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

mrymrumru
16:54
16:54
3923 7c30

imhereforthefandomsandrwby:

just9gag:

When you’re in the 1400’s Florence and your buddy starts coughing

I will never not find this funny

Reposted fromvariaen variaen viagosialap gosialap
mrymrumru
16:53

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

mrymrumru
16:52
16:52
16:51
3292 c29f

points-at-my-hand:

Ever wonder how big wolves are and why running from them is a really bad idea?

Reposted fromprincesaix princesaix viadieselmower dieselmower
mrymrumru
16:51
mrymrumru
16:50
mrymrumru
16:50
   
September 22, 1994
mrymrumru
16:49

Cerberus in a Can


Who’s a good boy? You’re a good boy!
Who devours the flesh of mortals? You devour the flesh of mortals!

Poseable “Cerberus in a Can” now available in our Etsy shop.
mrymrumru
16:49
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudlaty kudlaty
mrymrumru
16:49
mrymrumru
16:49
mrymrumru
16:48
0786 38fc
mrymrumru
16:48
3720 9aa4 500
Happy 40th Birthday to my favourite actor <3

September 15 2017

mrymrumru
11:38
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadivi divi
mrymrumru
11:38
4454 5688
Reposted fromechium echium viachalielle chalielle
mrymrumru
11:37
6746 ba2b 500
iceland
Reposted fromforgetaboutit forgetaboutit viasofias sofias
mrymrumru
11:31
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
mrymrumru
11:30
8692 b58c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl