Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2016

mrymrumru
03:09
mrymrumru
03:08
Fonts Matter
mrymrumru
03:07
0364 04e3
Reposted fromwitam witam viaAmericanlover Americanlover
mrymrumru
03:07
3271 40ba 500
mrymrumru
03:05
Mała, związek powinien być twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to, by od nich odpocząć i nabrać sił.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
mrymrumru
03:04
Polar Bear or Dog ?
Reposted fromdepobru depobru viatediousuncle tediousuncle
mrymrumru
03:03
1392 4a3a 500
Reposted frommeem meem viaSenyia Senyia
mrymrumru
03:03
    
Reposted fromfandoms fandoms viaSenyia Senyia
mrymrumru
03:03

Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.


— Katarzyna J. Markiewicz
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSenyia Senyia
mrymrumru
03:02
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcaixa caixa viaSenyia Senyia

October 21 2016

mrymrumru
13:16

imyourdestinymotherfucker:

Today, I bought this book (for my sister, lets clarify that now ‘cause the only way I’m going anywhere near sperm is if I fall into a vat of it):

image

BUT WAIT

THIS:

image

IS:

image

SOME:

image

OF THE BRILLIANT:

image

STUFF IT HAS…

mrymrumru
13:14
9849 7c03 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaCarridwen Carridwen
mrymrumru
13:14

lovinglydull: 5pg hollow-points shot underwater. They look kind of like flowers. Metal death flowers. via Leupagus

Reposted fromhairinmy hairinmy viaCarridwen Carridwen
mrymrumru
13:14
0466 896b
Reposted fromherrkammer herrkammer viaCarridwen Carridwen
mrymrumru
13:13
8295 33d4
Reposted fromkyte kyte viaAmericanlover Americanlover
mrymrumru
13:13
6253 5d6f 500
Reposted fromkjuik kjuik viaAmericanlover Americanlover

October 13 2016

mrymrumru
16:49
7553 ff67 500
Reposted fromhormeza hormeza viamagenno magenno
mrymrumru
16:49
mrymrumru
16:46
8847 fb92 500
Reposted fromkarli2 karli2 viaAmericanlover Americanlover
mrymrumru
16:45
0602 12f2 500
Reposted from64742 64742 viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl