Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

mrymrumru
20:59
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viahaszraa haszraa
mrymrumru
20:59
Reposted fromFlau Flau viahaszraa haszraa
mrymrumru
20:59
9587 98a2 500
Reposted fromherrnett herrnett viahaber haber
mrymrumru
20:58
6799 ff25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber
mrymrumru
20:58
0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaholymoly holymoly
mrymrumru
20:58
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaholymoly holymoly
20:57
1492 04f2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapesymista pesymista
mrymrumru
20:55
Reposted fromfriends friends viaspieluhrenherz spieluhrenherz
mrymrumru
20:50
3324 1cda 500
mrymrumru
20:50
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaspieluhrenherz spieluhrenherz
mrymrumru
20:49
6739 0bce 500
plot twist
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viapesymista pesymista
mrymrumru
20:49
mrymrumru
20:49
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLimysoul Limysoul
mrymrumru
20:47
3078 972b
Reposted fromkaiee kaiee viagket gket
mrymrumru
20:46
3163 2043 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaserenite serenite
mrymrumru
16:56
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
mrymrumru
16:54
16:54
3923 7c30

imhereforthefandomsandrwby:

just9gag:

When you’re in the 1400’s Florence and your buddy starts coughing

I will never not find this funny

Reposted fromvariaen variaen viagosialap gosialap
mrymrumru
16:53

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

mrymrumru
16:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl